18.08.2014

Azmüsebat SAP Projesi Başarıyla Canlıya Alındı

Azmüsebat SAP Projesi Başarıyla Canlıya Alındı

Neden Renova?

Renova’nın üzerinde çalıştığı çok sayıda SAP projesinden edindiği bilgi birikimi ve deneyimli danışmanlarıyla sunduğu çözümler, firmalarda asgari emek ve maliyetle tam entegre izlenebilirlik sağlıyor.

Sunulan SAP Çözüm ve Hizmetleri

SAP FI (Financial Accounting)

Proje öncesinde manuel olarak takip edilen Kredi ve Leasing işlemleri, SAP ile sistem üzerinden takip edilir hale getirilip bu sistem ile kredilerin ve leasing’lerin vade ve faiz takiplerini sistem üzerinden yapılabilir, ilgili raporların sistem üzerinden alınabilir olması sağlandı.

SAP'nin Accrual Engine sistemi sayesinde, daha önce dönemsel giderlerinin manuel takibini yapan Azmüsebat A.Ş artık dönemsel giderlerini istenilen dönemler bazında takip edebilir ve ileriye dönük raporlamalarını sistem üzerinden alabilir duruma geldi. Bu sayede  dönemsel giderlerin takibini kolaylaştırıp, zaman kaybının önüne geçmiş oldu.

Satışlarının raporlamasını bölge bazlı olarak almakta zorluk çeken Azmüsebat A.Ş, SAP ile artık, bölge bazında ve müşteri temsilcisi bazında detaylı raporlama ve analizler yapabilir hale geldi.

Müşteri ve Satıcı yaşlandırma raporları ile müşteri ve satıcıların vadelerine göre bakiyelerinin listelenmesi, SAP otomatik ödeme programı ile vadesi gelmiş ödemelerin sistem üzerinden raporlanarak ödemelerin çıkışının yapılması sağlandı.

Sabit Kıymet Raporlarının detaylı takibi için aylık ve yıllık olarak ileriye dönük sabit kıymet raporları sağlandı.  Amortisman kayıtlarının düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli olan yapı kuruldu.

Kur Aktarım programı sayesinden TCMB'nin belirlediği kurlar otomatik olarak SAP sistemine akmaktadır. Böylece yabancı para birimli işlemlerde kurlara manüel müdahale gerektirmeyerek hatanın en aza indirgenmesi sağlandı.

Yevmiye Defteri yazdırma programı geliştirmesi ile aylık olarak tüm belgelerin fiş toplamlarını ve devreden tutarlarını listeleyerek yazdırılması sağlandı.  Kayıt tarihi, belge türü, belge tutarı, hesap kodu açıklaması, alacak ve borç toplamlarının maddeler halinde listelenebileceği yapı kuruldu.

BA-BS Raporlarının Müşteriler ile Mutabakat sağlayacak şekilde bir düzenleme yapılarak, direk sistem içerisinden mail, fax veya çıktı alınması sağlandı.

UFRS Paketi ile daha önce manuel olarak dışarıya hazırlatılan UFRS raporlamaları, artık sistem üzerinden denetim standartlarına uygun olarak hazırlanabilecek hale getirildi.

SAP CO (Managerial Accounting)

Doğru süreç kurgusu ve kullanıcı dostu ekranlar ile,  maliyetlerin doğru, kolay, ve hızlı şekilde elde edilmesi, kontrolü ve takibi sağlandı.

Giderlerin doğru yerde oluşmasını sağlamak için masraf yeri bazında kontroller yazıldı.

Ürün maliyet ve satış maliyet raporları ile maliyetlerin istenen kırılımda raporlanması sağlandı.

Kârlılık raporları ile şirket üst yönetimi karar süreçlerinde yardımcı , detaylı ve doğru veriler elde edilmesi sağlandı.

SAP PP (Production Planning)

Üretim Planlama modülünde; Yalın Üretim modellemesine uygun olarak seri üretim uygulaması hayata geçirildi.

Malzeme tanımlaması, kodlaması ve çok seviyeli ürün ağacı ile üretim birimleri çalışmalarının takibi sağlanmış, üretimin her aşamasında hurda takibine  uygun bir yapı kurulmuştur. Böylelikle verimlilik artırıcı çalışmaların takibi ve ölçümü için bir zemin sağlanmıştır. Malzeme tanımlaması  Çakmak ve Traş bıçağı işletmeleri arasında ortak üretim çalışmaların aynı malzeme kodlarıyla takibi ve merkezi satınalma faydaları sağlanabilir duruma gelmiştir.

SAP QM (Quality Management)

Kalite Yönetim modülünün kullanılmaya başlaması ile birlikte; Hammadde ve ambalaj girdi analizleri sistem üzerinden yapılarak kontrollü bir şekilde mal kabulü yapılabilmektedir. Analiz girişleri sistem takibinde olduğu için geriye dönük izlenebilirlik ve raporlama sağlanabilmektedir.

Proje öncesinde analiz sonuçları defter kullanımı ile kayıt altına alınıyordu, Kalite Yönetim modülü ile birlikte sisteme girişler yapılarak SAP üzerinden takibi mümkün duruma getirildi.

Girdi kontrollerinde malzemenin kullanım kararına istinaden tedarikçilerin kalite puanları takip edilebilir hale getirilmiştir.

PM (Bakım Onarım) Modülü ile entegrasyon sağlanarak Kalibrasyon doğrulamaları sistemden yapılmaya başlandı ve Kalibrasyon formları SAP üzerine taşınarak formlar ortadan kaldırıldı.

SAP MM (Material Management)

Satınalma süreçlerinde malzemelerin belli kriterlere göre yöneticilerin onayından geçerek yapılması sağlanmıştır. Dışarıdan tedarik edilen hammaddeler ve fason malzemeler için bilgi kayıtları oluşturularak ürün maliyetlerinin en güncel şekilde hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

MM stok yünetimi sayesinde tüm malzeme hareketleri ve stok seviyeleri anlık olarak sistem üzerinde takip edilebilmektedir. Bakım onarım modülü tarafından açılan servis talepleri entegre şekilde MM satınalma departmanına iletilerek sipariş ve faturalandırmaları yapılabilmektedir.

SAP MM yetkilendirme rolleri sayesinde depo çalışanları, satınalma ve muhasebe departmanı çalışanlarının hangi süreçte hangi işlevleri yürütebileceği belirlenmiştir.

Azmüsebat Çelik San. Ve Tic. A. Ş. Hakkında:

1950'li yıllarda kurulan ve faaliyetlerine lüks hırdavat toptan satıcısı olarak devam eden şirket, bugünkü ismi olan Azmüsebat Çelik San. Ve Tic. A. Ş. adını 1987 yılında almış ve ilk üretim tesisini bu tarihte hizmete açmıştır. Üretime Japon markası olan TOKAİ ÇAKMAKLARI ile başlanmıştır.

1990’larda dünyada sadece Türkiye’de üretilen değiştirebilir çakmaktaşlı doldurulabilir çakmakların üretimine başlanmış, bunu doldurulabilir elektronik çakmak ve barbekü mutfak için çakmak üretimi takip etmiştir.

Yine aynı dönemde 1940 yılından beri operasyonlarını sürdüren ve Türkiye’de tek tıraş bıçağı üretim şirketi olan DERBY satın alınmış, Kasım 1997’de Azmüsebat Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nin Tuzla’daki tesisinde tıraş bıçağı üretimine başlanmıştır.

2000’lerde Samurai2 ve Samurai3 kullan-at tipi tıraş bıçaklarının üretimi başlanmıştır. Ayrıca kozmetik departmanı açılmış ve tıraş köpüğü ile tıraş kremi, kozmetik alanında tıraş sonrası tamamlayıcı ürünler olan Balsam ve Kolonya üretimine başlanmıştır.