12.08.2014

Makina Takım Endüstrisi A.Ş., SAP Projesi ile Verimliliğini Arttırdı

Makina Takım Endüstrisi A.Ş., SAP Projesi ile Verimliliğini Arttırdı

Türkiye'nin ilk kesici takım üreticisi olarak 1957 yılında kurulan ve 1960 yılında ürünlerini ABD’ye ihraç ederek Türkiye’de sanayi ürünü ihraç eden ilk kuruluşu olma unvanını kazanan Makina Takım Endüstrisi A.Ş.’nin SAP Projesi, Renova tarafından hayata geçirildi.

Sunulan SAP Çözüm ve Hizmetleri

Makina Takım Endüstrisi A.Ş., SAP projesi ile asgari emek ve maliyetle tam entegre izlenebilirlik sağlamayı başardı.

SAP Projesi dahilinde üretimde el terminallerinin ITS server ile kullanıma alınması sağlandı.

Proje öncesinde Renova, IT danışmanlığı desteği de sunarak uçtan uca hizmet verdi.

IT danışmanlığı konusunda verilen hizmetler:

  • ISO 27001 uyumluluğu olan sistem odası inşası,
  • Server&Storage Projesi, (Cluster yapıda sanallaştırma sistemi, merkezi yönetim ve disaster yedekleme)
  • Network&Güvenlik Projesi, (Internet erişim kontrolü, saldırı tespit ve önleme sistemi, Server-Client-Misafir VLAN kurulumları)

Proje kapsamında aşağıdaki SAP modülleri devreye alındı:

SAP FI (Financial Accounting)

MTE Projesinde FI Modülünde, Finansman Muhasebesi kapsamında takip edilen Kredi ve Leasing işlemleri için uygulanan Paketler ile Kredi ve Leasing takip ve raporlamaları yapılabilmektedir.

Muhatap Şirket uyarlaması yapılarak Grup Şirketler ile yapılan işlemlerin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. UFRS Paketi uygulamasının kullanıma alınması ile UFRS işlemlerinin güvenli bir şekilde kayıt altına alınması ve raporlanması sağlanmıştır.  FI modülünden kesilen faturaların elle düzenlenmesi yerine  matbu fatura olarak çıktı alabilecekleri bir yapı oluşturulmuştur. Standart Çek raporuna eklenen alanlar ile ilgili çeklerin o anki durumunu gösteren bir rapor ekranı düzenlenmiştir. BA-BS Raporlarının Müşteriler ile Mutabakat sağlayacak şekilde bir düzenleme yapılarak, direk sistem içerisinden mail, fax veya çıktı alınması sağlanmıştır. Duran Varlık işlemlerinin takip edilebilmesi ve amortisman kayıtlarının düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli olan yapı kurularak canlıya alınmıştır.

SAP CO (Managerial Accounting)

Kullanıcı hatalarını engellemek üzere, gider hesaplarının doğru masraf yerleriyle çalışmasını sağlayan kontroller yazıldı.

MTE’nin ürün maliyetlerini oluşturan kalemlerin istenen kırılımda gruplanarak, ürünlerin standart ve fiili maliyetinin bu kalemler bazında görülmesi sağlandı.

İşçilik giderlerinin doğru masraf yerine gitmesini sağlayan virman programı ile gerçek maliyetlerin elde edilmesi sağlandı.

Fason satınalma, hurda ve iade süreçleri MTE’nin ihtiyaçları doğrultusunda kurgulanarak, maliyetlerin doğru şekilde oluşması sağlandı.

WIP (hatta bekleyen ara mamul) süreci aktifleştirilerek tamamlanmamış siparişler üzerindeki maliyetin takibi sağlandı.

Malzeme defteri kapanış işlemleri ile malzemenin giriş, tüketim mal hareketlerinde kategori bazında ne kadar maliyet oluştuğu malzeme detay maliyet analizi raporu ile raporlandı.

Kârlılık analizinde (CO-PA) , gider ve gelir ilişkili kayıtların, MTE tarafından belirlenen detay kırılımda  raporlanması sağlandı.

Satılan ve imal edilen ürün maliyetlerinin masraf öğesi kırılımında görülebildiği raporlar yazıldı.

Seçilen dönemde stokların miktar ve tutarlarındaki değişimi en ayrıntılı şekilde gösteren stok raporları ile stok yönetimi etkili hale getirildi.

Smm denklik kontrol raporları ile maliyet kontrolü sağlandı.

SAP PM (Plant Maintenance)

Makine Takım Endüstrisi A.Ş., Bakım Onarım'a ait süreçlerini SAP PM ile daha da güçlendirdi.

Firmaya ait tüm tezgahların detaylı takibi için ekipman konfigürasyonunu yoğun bir şekilde kullanan MTE A.Ş., planlı ve kestirimci bakım süreçlerini'de artık SAP PM üzerinden başarılı bir şekilde takip edecektir.

Tezgahlara ait arızalar, bakım onarım talepleri, iyileştirmeler ve planlı bakımları ayrı ayrı takip ederek, oluşan bakım onarım maliyetlerini de bu detayda izleyebilecektir.

SAP QM (Quality Management)

SAP QM modülü ile, Makine Takım Endüstrisi A.Ş., kalite yönetimine ait süreçlerin izlenebilirliği hat safhaya çıkarılarak, hataların önlenmesinde ve kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesinde başarılı bir adım atmıştır.

Üretimde kalite kontrolde, İstatistiksel Proses Kontrol ile hataların önceden fark edilmesi, olası problemlerin önlenmesini sağlayarak, ürün kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Ayrıca, Mal Giriş Kontrol, iç ve dış reklamasyon gibi süreçlerin SAP üzerinden takip edilmesi ile, satın alma'dan satışa, kalite'den üretim planlamaya, bir çok departmanın kendi içerisinde entegre olması sağlanarak aynı dili konuşan, eş güdümlü çalışan bir firma olma yolunda uzun bir yol katedilmiştir.

SAP MM (Material Management)

Makine Takım A.Ş’nin malzeme stoklarının takibi, ihtiyaç planlamalarının dikkatli bir şekilde yürütülmesi, yurt içi ve dışı satınalma süreçlerindeki hem iyileştirmeler hem de izlenebilirliğin artırılmış olması SAP MM modülünün kazanımlarından başlıcalarıdır. Tedarikçiler ile yapılan satınalma şartlarının SAP sistemi üzerinde anlık olarak görülebilmesi, mevcut malzeme stoklarının sistem üzerinden kontrol edilebilmesi satınalma, muhasebe ve depo yönetimi departmanlarının iletişimini arttırıcı yarar sağlamıştır. İthalat süreçlerinde malzemelerin statü, ödeme ve yan masraf takipleri ise yapılan yurtdışı satınalmaların detaylı raporlanabilmesi ve geniş analiz yapılabilmesi olanağı sağlamıştır. Sonuç olarak tedarik sürecinin başlangıcından, satınalma anlaşmalarının yapılması,  malzemelerin stoklara alınması, faturalama işlemleri, iade işlemleri gibi tedarik zinciri süreçleri sistematik bir yapıya kavuşturulmuştur.

SAP SD (Sales and Distribution)

Makine Takım Endüstri A.Ş. Satış Dağıtım (SD) modülünü  devreye alarak kağıt form ve defter kullanımını ortadan kaldırdı ve satış dağıtım süreçlerini dijital ortama geçirdi.

Satış dağıtım süreçleri kapsamında tüm müşteri, malzeme, fiyat ana verilerini sistem üzerinde girişlerini yaparak takip ve raporlaması sağlandı. Herhangi bir uygunsuzluk var ise geriye dönük olarak izlenmesi sağlandı. Ek olarak sistem üzerinde açılan siparişleri, bu siparişlerin ne kadarının teslimata dönüştürüldüğünün ve faturalandığının sistem üzerinden takip edilmesi sağlandı. Herhangi bir olumsuzlukta geri doğru sistem üzerinden takip edilmesi sağlandı.

MTE özelinde bayi ve sanayi müşterileri ile yapılan anlaşmaları sistem üzerinde kaydedilmesi sağlanarak bayilerin sözleşme bazında fiyat, iskonto girişleri sağlanarak fiyatların otomatik olarak sipariş ve faturaya gelmesi sağlandı. Bayi bakiyelerini takibini sistem üzerinden kontrol edilmektedir. Aynı zamanda özel ürünlerin fiyatlandırılması aşamasında PP modülün de alınan maliyet bilgileri doğrultusunda ürünün doğru satış fiyatının çıkarılması sağlandı. Yapılan satışların karlılığı satış ekibine ve MTE üst yönetimine dijital ortamda raporlanması sağlandı.

MTE depolama süreçlerinde El terminali uygulaması yapılarak tüm depo hareketlerinin dijital ortamda olması sağlandı. MTE satışlarında parti takibi yapılarak müşteriye satışı yapılan ürünlerinde geri doğru tüm verilerinin izlenmesi sağlandı.

MTE tüm kağıt çıktılarını (Teklif, sipariş, irsaliye, fatura vb.) SAP sistemi üzerinden almaya başlamıştır.

Satış ve dağıtım süreçlerinde kullandıkları tüm raporları SAP sistemi üzerinde almakta ve üst yönetime aldıkları bu verileri raporlamaktadırlar.

SAP Geçiş Projesi Kapsamında Sağlanan Faydalar

  • Yurt içi satışlardaki fiyat yönetimi, güncel SAP alt yapısına ve ihtiyaçlara göre yeniden tasarlandı, böylece daha az ana veri ve işgücü kullanılarak daha efektif bir fiyat yönetim sistemi elde edildi.
  • İhracatlarda, yükleme öncesi beyanname hazırlanmasına imkan veren ön faturalama süreci standart fonksiyonlarla kurgulanarak hem iş yükü azaltıldı hem de yanlış veri girişleri minimize edildi.
  • Bayi avans sisteminin takibi otomatik olarak sistem tarafından yapılması sağlandı. Böylelikle bayiye fazla ürün gönderilmesi engellenmiş oldu.
  • El terminali uygulaması ile parti takibi yapılarak hem iş yükü azaltıldı hem de yanlış veri girişleri minimize edildi. Ayrıca satılan ürünlerinde üretimdeki aşamalarına ulaşılması sağlandı.
  • Tüm çıktı ve raporların sistem üzerinden alınması sağlandı.