18.02.2015

Renova Türkiye Tıbbi Tedarik Zinciri Kongresi'nde SAP Sağlık Çözümlerini anlattı.

Renova Türkiye Tıbbi Tedarik Zinciri Kongresi'nde SAP Sağlık Çözümlerini anlattı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi" 18-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Susesi Luxury Resort/Belek-Antalya'da gerçekleştirildi.

Etkin ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, bilgi paylaşımı ve eğitim, ar-ge ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanan kongre ile kaynakları verimli kullanarak, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunmak, satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanısıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği Medikal Tedarik Zinciri Fuarı ile sektörde kullanıcılarla hizmet sağlayıcıları bir araya getiren iyi bir platform olması hedeflendi.

Kongreye Renova SAP Türkiye ile birlikte katıldı ve sağlık sektöründeki SAP çözümlerini aktardı. Medyasoft Genel Müdürü İhsan Taşer'in sunumunun da yer aldığı kongreye, Medyasoft Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Metin ve SAP Türkiye COO Uğur Candan katıldı.

18-22 Şubat tarihleri arasında yer alan Renova standında sağlık sektörüne yönelik SAP çözümleri katılımcılara aktarıldı.

Birçok bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Akıl Toplantısında, "Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim" sürecinde mevcut problemler ve çözüm metotları tartışılarak konuyla ilgili bir de ortak bildirge hazırlandı.

Kongreye Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uzm. Dr. Zafer Çukurova, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Antalya KHB İdari Hizmetler Başkanı Dr. Abdullah Memiş, Antalya KHB Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Bahri Özdemir, Antalya KHB Mali Hizmetler Başkanı Oğuz Erdoğan, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Kemal Kiraz ile Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SGK, KİK ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri, üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri, özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının satın alma, tedarik, mali işler, stok, finansman, bilgi işlem birim sorumluları ve çalışanları ile sağlık alanında ürün ve hizmet sunan firmalar katılım sağladı.